MGR. MILADA SMUTNÁ

 

„Skvělý učitel dokáže najít poklad v duši každého dítěte.“

Toto uvědomění mě provází mojí 28 letou pedagogickou cestou. Jsem nadšená, že je dětský svět tak pestrý a mohu hledat cesty, které pomohou dětem objevit své vlastní já. Umím vytvořit pro každé dítě individuální plán sebe rozvoje pomocí kombinace postupů, metod a pomůcek přímo na míru pro jeho nejrychlejší posun vpřed. V dětech podporuji odvahu hledat své dobré stránky a pouštět se i do věcí, kterých se obávají.

 

Mojí největší vášní je oblast metodik počítání, čtení, rozvoje grafomotoriky a zdravého psaní a výroba pomůcek a podpůrných materiálů. Při výuce vycházím ze své dlouholeté praxe zejména v oblasti speciální pedagogiky v kombinaci s rozvojem mozku dítěte. Věnuji se moderním přístupům a metodám v tréninku mozkového potenciálu, práci se stresem v propojení s osobnostním rozvojem dětí.

 

Svoji pedagogickou praxi jsem začala v zahraniční ve škole waldorfského směru a speciálních školách. Podílela jsem se na tvorbě metodik pro výuku trivia. Jsem zakladatelkou Institutu praktické pedagogiky, autorkou projektu Abeceda prvňáka a elektronických publikací k počátečnímu čtení, psaní a počítání. V soukromé pedagogické poradně, kterou jsem spoluzakládala, pomáhám rodičům, asistentům a pedagogům na jejich cestě k pohodovému vzdělávání. Díky on-line konzultacím poskytuji poradenství i v zahraničí. Dlouhá léta lektoruji semináře akreditované MŠMT, praktické workshopy a poskytuji mentoring ve vzdělávacích institucích. Učím léty praxe ověřené tipy a rady, jak překonat školní strach a neúspěch.

 

Výčtem absolvovaných kurzů, seminářů, tréninků a zahraničních stáží Vás nechci zatěžovat. Je jich kolem třiceti : )

 

Svoji rodinu stavím na první místo a jsem vděčná, že se svými dětmi a manželem mohu prožít tak šťastný a naplňující život. Když si chci „vyčistit hlavu“ a dobít se energií, tak utíkám do lesa, balím dárky nebo šiji malé skřítky.

 

Život je pro mě příležitost užívat si každodenní štěstí a vnitřní pohodu.

NAHORU

ADRESA ŠKOLY:

Březinova 14, 616 00 Brno

lesniskolaliska@gmail.com

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Michaela Němcová

605 123 447

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Základní škola Liška, p.s. zapsaného spolku Lištička - lesní mateřská škola, z.s.

Mokrá Hora 76, 621 00 Brno

IČO: 07756411

Č. účtu: 2801565203/2010

  • Facebook - Black Circle