ŠKOLNÉ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE AKTUÁLNĚ NEČERPÁME DOTACE MŠMT, NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZEM ŠKOLY HRADÍ RODIČE.

 

Pro školní rok 2020 / 2021 je školné při obsazenosti kapacity jedné třídy stanoveno následovně:

  • Celotýdenní školné 8.500,- měsíčně.

  • Školné je včetně družiny. Hradit lze jednorázově, pololetně nebo čtvrtletně (včetně letních prázdnin).

CENA ZAHRNUJE:

  • Pronájem budovy

  • Energie

  • Materiál

  • Vybavení učeben

  • Mzdové náklady včetně odvodů

  • Administrativní a provozní výdaje

  • Pojištění