ŠKOLNÉ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE AKTUÁLNĚ NEČERPÁME DOTACE MŠMT, NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZEM ŠKOLY HRADÍ RODIČE.

 

Pro školní rok 2020 / 2021 je školné při obsazenosti kapacity jedné třídy stanoveno následovně:

  • Celotýdenní školné 8.500,- měsíčně.

  • Školné je včetně družiny. Hradit lze jednorázově, pololetně nebo čtvrtletně (včetně letních prázdnin).

CENA ZAHRNUJE:

  • Pronájem budovy

  • Energie

  • Materiál

  • Vybavení učeben

  • Mzdové náklady včetně odvodů

  • Administrativní a provozní výdaje

  • Pojištění

NAHORU

ADRESA ŠKOLY:

Březinova 14, 616 00 Brno

lesniskolaliska@gmail.com

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Michaela Němcová

605 123 447

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Základní škola Liška, p.s. zapsaného spolku Lištička - lesní mateřská škola, z.s.

Mokrá Hora 76, 621 00 Brno

IČO: 07756411

Č. účtu: 2801565203/2010

  • Facebook - Black Circle