ZÁPIS

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE USKUTEČNÍ 26. 4. a 27. 4. 2021.

PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO PRVNÍ TŘÍDY.

Neváhejte nás kontaktovat již nyní. Na zápis je potřeba si předem rezervovat místo a čas na e-mailu: lesniskolaliska@gmail.com abychom na sebe měli vzájemně dostatek času.

Zápis probíhá formou individuálního pohovoru s dítětem i rodiči, nebo online v případě nepříznivé epidemiologické situace.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

V souladu se zněním odst. 4 § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel školy řádný  termín konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 na dny:

  • 26. 4. 2021 - řádný termín I.

  • 27. 4. 2021 - řádný termín II.

Zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a starší (po odkladu).

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  1. Sdílení filosofie a hodnot mezi rodinou a školou. K hodnotám se vyjadřuje ředitel a hlavní pedagog smíšené třídy. 

  2. Uchazeč o ZŠ Liška z LMŠ Lištička 

  3. Uchazeč, který má již v ZŠ Liška sourozence ​

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy nejpozději do 10. 5. 2021. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu školy a na webu školy (dále viz Informace o přidělení registračního čísla, kterou obdrží rodič při zápise).

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání a kapacity školy je aktuálně max. 5 dětí.