logo_W_text_stin.png

od 1. září 2019
v BRNĚ - POD KRAVÍ HOROU

liska_BW_headline.png

ZŠ LIŠKA

NAŠE ŠKOLA LIŠKA VZNIKLA V ROCE 2019 JAKO PŘIROZENÉ POKRAČOVÁNÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIŠTIČKA. NAVAZUJE NA HODNOTY A PRINCIPY LESNÍ PEDAGOGIKY, INDIVIDUÁLNÍHO ROZVOJE DĚTÍ A VZÁJEMNĚ RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU.

UČÍME FORMOU ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY A POZNÁVÁNÍM OKOLNÍHO SVĚTA VŠEMI SMYSLY. NAŠIM CÍLEM JE NABÍDNOUT DĚTEM PESTROU PALETU VÝUKY, ABY SI KAŽDÝ NAŠEL TO SVÉ. TRÁVÍME ČAS VENKU I UVNITŘ, V LAVICI I NA KOBERCI. PROPOJUJEME INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVOU PRÁCI OBOHACENOU O PROJEKTOVOU VÝUKU, KTERÁ JE V SOULADU S ŠVP A SOUČASNĚ SE NA TVORBĚ PROGRAMU AKTIVNĚ PODÍLEJÍ DĚTI (VÝLETY, EXKURZE, BÁDÁNÍ, TRADICE, ...).

 

VELKÝ DŮRAZ KLADEME NA BUDOVÁNÍ DŮVĚRY, VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ A SPOLUPRÁCI S RODIČI. JSME OTEVŘENI VŠEM PODOBNĚ SMÝŠLEJÍCÍM ZÁJEMCŮM.

liska_BW_headline.png