top of page

ZÁPIS

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 SE USKUTEČNÍ:

25.  - 26. 4.  2024 PRO PRVNÍ ROČNÍK. 

23. 5. 2024 ZÁPIS PRO DRUHÝ STUPEŇ.

PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD PRVNÍ DO ŠESTÉ TŘÍDY.

Pokud máte zájem přihlásit své dítě do ZŠ Liška, neváhejte nás kontaktovat již nyní. Kromě budoucích prvňáčků, přijímáme žáky až do 6. třídy. Doporučujeme pro první seznámení Den otevřených dveří 20 - 21. 2. 2024, případně individuální návštěvu. 

Na zápis je potřeba si předem rezervovat místo a čas na e-mailu: info@zsliska.cz, abychom na sebe měli dostatek času. Zápis trvá přibližně 45 minut, probíhá formou vzájemného pohovoru vedení školy s oběma rodiči. Pedagog se věnuje dítěti a zjišťuje hravou formou školní zralost. 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

V souladu se zněním odst. 4 § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel školy řádný  termín konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 na 25. - 26. 4. 2024.

Zápis do první třídy je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a starší (po odkladu).

 

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

  1. Sdílení filosofie a hodnot mezi rodinou a školou

  2. Uchazeč, který má již v ZŠ Liška sourozence ​

  3. Uchazeč o ZŠ Liška z LMŠ Lištička 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy nejpozději do 10. 5. 2024. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu školy a na webu školy (dále viz Informace o přidělení registračního čísla, kterou obdrží rodič při zápise).

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání a kapacity školy je aktuálně max. 6 dětí.

​CO S SEBOU K ZÁPISU

  • Žádost o přijetí (zašleme po přihlášení k zápisu)

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (zašleme po přihlášení k zápisu)

  • OP rodičů

bottom of page