ZÁPIS

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 SE USKUTEČNÍ 20. 4. a 29. 4. 2022.

PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD PRVNÍ DO ČTVRTÉ TŘÍDY.

Pokud máte zájem přihlásit své dítě do ZŠ Liška, neváhejte nás kontaktovat již nyní. Kromě budoucích prvňáčků, přijímáme žáky až do 4. třídy. Doporučujeme pro první seznámení Den otevřených dveří 7. 2. 2022, případně individuální návštěvu. 

Na zápis je potřeba si předem rezervovat místo a čas na e-mailu: lesniskolaliska@gmail.com, abychom na sebe měli dostatek času. Zápis trvá přibližně 45 minut, probíhá formou vzájemného pohovoru vedení školy s oběma rodiči. Pedagog se věnuje dítěti a zjišťuje hravou formou školní zralost. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude zápis formou on-line.  

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

V souladu se zněním odst. 4 § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel školy řádný  termín konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 na dny:

  • 20. 4. 2022 - řádný termín I. od 8:00 do 16:00

  • 29. 4. 2022 - řádný termín II. od 8:00 do 16:00

 

Zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a starší (po odkladu).

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  1. Sdílení filosofie a hodnot mezi rodinou a školou

  2. Uchazeč o ZŠ Liška z LMŠ Lištička 

  3. Uchazeč, který má již v ZŠ Liška sourozence ​

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy nejpozději do 10. 5. 2022. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu školy a na webu školy (dále viz Informace o přidělení registračního čísla, kterou obdrží rodič při zápise).

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání a kapacity školy je aktuálně max. 8 dětí.

​CO S SEBOU K ZÁPISU

  • Žádost o přijetí (zašleme po přihlášení k zápisu)

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů 

  • Vyjádření PPP o domácím vzdělávání