LESNÍ DRUŽINA

V ranních hodinách lze školní družinu využívat každý den od 8:00 do 8:30.

V odpoledních hodinách od 14:00 do 16:30. Průvodce družiny spolupracuje s pedagogem a navazuje na probíraná témata. Odpolední družina probíhá venku v lese, v parku nebo v zahradě školy.

 

Fotogalerii programu lesní družiny najdete zde.