top of page

LESNÍ DRUŽINA

V ranních hodinách lze školní družinu využívat v zahradě školy každý den od 8:00 do 8:30. V odpoledních hodinách probíhá od 14:00 do 16:30.

 

Věříme, že ve věkově i genderově smíšené skupině mají děti při volné hře vhodné podmínky pro emoční, fyzický a také kognitivní rozvoj. Družina je celoročně venku v lese, v parku, na hřišti nebo v zahradě školy. Program je přizpůsoben aktuálním potřebám dětí a počasí.

Družina má program zaměřený na: ​

  • rukodělné aktivity z přírodnin 

  • aktivity vycházející z potřeb dětí

  • péči o zahradu

  • vaření a pečení

  • deskové hry

  • volnou hru

Fotogalerii programu lesní družiny najdete zde.

bottom of page