top of page

ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2022 / 2023 je školné:

  • 9.500,- měsíčně

  • Školné je včetně družiny

  • Hradit lze jednorázově / pololetně (včetně letních prázdnin)

CENA ZAHRNUJE:

  • Pronájem budovy

  • Energie

  • Materiál

  • Vybavení učeben

  • Mzdové náklady včetně odvodů

  • Administrativní a provozní výdaje

  • Pojištění

bottom of page