top of page

ŠKOLNÉ

Aktuální výše školného (úplaty za vzdělávání) pro školní rok 2024 / 2025 je stanovena:

 • 10.300,- měsíčně (včetně letních prázdnin)

 • Školné je včetně družiny

 • Hradit lze jednorázově / pololetně

CENA ZAHRNUJE:

 • Pronájem budovy

 • Energie

 • Materiál k výuce

 • Vybavení učeben

 • Mzdové náklady včetně odvodů

 • Administrativní a provozní výdaje

 • Pojištění

 

CENA NEZAHRNUJE:

 • Stravné (aktuálně cca 100,- / oběd)

 • Akce pořádané školou, které jsou součástí výuky (projektové dny, vstupné, exkurze, ...)

 • Akce pro rodiny a mimoškolní aktivity 

bottom of page