top of page

O NÁS

KDO JSME:

Jsme základní devítiletá škola, která je od 1. 9. 2022 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. 

Věříme tomu, že příroda je pro výuku velmi podnětným a zajímavým prostředím, v němž se děti cítí radostně a spokojeně, mohou se spontánně projevovat a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vedeme děti k trvale udržitelnému způsobu života. Při pedagogické práci s dětmi se inspirujeme přírodou a jejími cykly.

KAM KRÁČÍME:

Naším cílem je inspirovat děti a probouzet v nich radost z poznávání a učení se zážitkovou pedagogikou. Rozvíjet v nich člověčenství, spontálnost a přirozenost skrze přírodu a přátelství v malém kolektivu. Provázet děti v bezpečném prostředí nejen znalostmi, ale i rozvojem zdravého sebevědomí a samostatnosti.

​​

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • Učení venku – zážitková pedagogika – badatelství 

 • Projektové dny – exkurze

 • Environmentální zaměření

 • RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení

 • SEE Learning - sociální, emoční a etické vzdělávání

 • Angličtina s lektory z jazykové školy, CLIL

 • Informatika + robotika + AI + psaní všemi deseti

 • Propojení hlava (uvědomění) – ruce (zapojení) – srdce (vztahy)

 • Věkově smíšené třídy – vrstevnické učení

 • Tandemová výuka

 • Individuální a respektující přístup v malém kolektivu

 • Bloková výuka

 • Slovní hodnocení

 • Wellbeing

 • Zkušený tým pedagogů

 • Úzká spolupráce s rodinami

 • Společné akce pro celé rodiny

 • Lesní družina

Školní vzdělávací program ke stažení.

bottom of page