O NÁS

KDO JSME:

Jsme základní devítiletá škola pro děti v režimu individuálního (domácího) vzdělávání. Naší kmenovou školou je Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou - www.skolajakubcovice.cz, která garantuje přezkoušení dle zákona (dvakrát ročně).

Věříme tomu, že příroda je pro výuku velmi podnětným a zajímavým prostředím, v němž se děti cítí radostně a spokojeně, mohou se spontánně projevovat a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vedeme děti k trvale udržitelnému způsobu života. Při pedagogické práci s dětmi se inspirujeme přírodou a jejími cykly.

KAM KRÁČÍME:

Naším cílem je inspirovat děti a probouzet v nich radost z poznávání a učení se zážitkovou pedagogikou. Rozvíjet v nich člověčenství, spontálnost a přirozenost skrze přírodu a přátelství v malém kolektivu. Provázet děti v bezpečném prostředí nejen znalostmi, ale i rozvojem zdravého sebevědomí a samostatnosti.

​​

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • Malou školu rodinného typu

 • Věkově smíšené třídy

 • Celotýdenní nebo částečnou docházku

 • Maximální kapacitu třídy 16 dětí na dva pedagogy

 • Partnerský přístup rodič – dítě – pedagog

 • Každodenní pobyt venku

 • Učení zážitkovou pedagogikou

 • Projektové dny (výlety, exkurze, divadla, výstavy, péče o zahradu, atd.)

 • Slovní a písemné hodnocení

 • Individuální přístup

 • Školní družinu venku (v lese, parku, zahradě)

 • Odpolední kroužky, sobotní akce pro celé rodiny, letní příměstské tábory