top of page

O NÁS

KDO JSME:

Jsme základní devítiletá škola, která je od 1. 9. 2022 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. 

Věříme tomu, že příroda je pro výuku velmi podnětným a zajímavým prostředím, v němž se děti cítí radostně a spokojeně, mohou se spontánně projevovat a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vedeme děti k trvale udržitelnému způsobu života. Při pedagogické práci s dětmi se inspirujeme přírodou a jejími cykly.

KAM KRÁČÍME:

Naším cílem je inspirovat děti a probouzet v nich radost z poznávání a učení se zážitkovou pedagogikou. Rozvíjet v nich člověčenství, spontálnost a přirozenost skrze přírodu a přátelství v malém kolektivu. Provázet děti v bezpečném prostředí nejen znalostmi, ale i rozvojem zdravého sebevědomí a samostatnosti.

​​

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • Malou školu rodinného typu

 • Věkově smíšené třídy

 • Celotýdenní docházku

 • Maximální kapacitu třídy16 dětí na dva pedagogy

 • Partnerský přístup rodič – dítě – pedagog

 • Každodenní pobyt venku

 • Učení zážitkovou pedagogikou

 • Projektové dny (výlety, exkurze, divadla, výstavy, péče o zahradu, rukodělné aktivity atd.)

 • Slovní a písemné hodnocení

 • Individuální přístup

 • Školní družinu venku (v lese, parku, zahradě)

 • Víkendové a pobytové akce pro celé rodiny (voda, hory, ...)

 • Letní příměstský tábor

bottom of page