top of page

MGR. KOKEŠOVÁ JANA

 

Na Pedagogické fakultě MU v Brně jsem vystudovala Český jazyk a literaturu a Hudební výchovu. V letošním roce ukončuji studium Učitelství pro mateřské školy.

Pedagogickou praxi jsem zahájila v DDM Bučovice, kde jsem vedla šest let taneční a hudební zájmové kroužky. V současné době pracuji jako průvodce v lesní mateřské škole Lištička a vedu kroužek flétny. Práce v lesní školce je pro mě nesmírně inspirativní a ve všech směrech. Ráda své nadšení v hudební oblasti předám i dětem v Lišce.

Ve svém volném čase se věnuji sborovému zpěvu a ráda seču louku kosou.

bottom of page