top of page

MGR. MARIE JANÍKOVÁ

 

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity (obor analytická chemie) a také Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (obor management volného času). Dále Pedagogické minimum na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

 

Absolvovala jsem kurz arteterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem instruktorkou plavání a lyžování.

 

Pracuji jako pedagog volného času v SVČ Lužánky, kde vedu především cvičení pro rodiče s dětmi, výtvarnou výchovu pro děti z mateřských škol a mladšího školního věku a pořádám tábory a zimní lyžařské výcviky pro rodiče s dětmi. Od roku 2008 působím jako laktační poradce. Současně jsem průvodkyní v lesní mateřské škole Lištička.

 

Díky třem vlastním dětem jsem se dostala k Montessori pedagogice, která mi byla velkou inspirací. Ráda se pohybuji venku, ať už pěšky, na kole, na lodi, na lyžích, běžkách, nebo snowboardu, a též ráda plavu.

 

A tohle všechno nejraději dělám s rodinou a dalšími fajn lidmi.

bottom of page