top of page

MARTINA KYJOVSKÁ

 

Práce s dětmi mě vždy bavila. Od mala jsem se starala o sestřičku na vozíčku po dětské mozkové obrně a péči mám prostě v krvi. Už od střední školy, kdy jsem se dala na uměleckou cestu, mě to táhlo ke kurzům keramiky a k práci s dětmi. Proto jsem se nakonec začala věnovat pedagogice volného času, kde jsem mohla skloubit radost z tvoření a bytí s dětmi. Po tom co jsem pracovala v centru volného času a posléze i jako vychovatelka v klasické základní škole, jsem se ráda posunula do sféry, která je blíže mému srdci v přístupu k výchově a vzdělávání. Od doby očekávání vlastních dětí, mě totiž velmi vzaly za srdce alternativní koncepty výchovy, které jsem nalezla například v knihách Vychováváme děti a rosteme s nimi od Naomi Aldortové nebo třeba Najděte si svého marťana od Marka Hermana. Je mi také blízký koncept Výchovy nevýchovou od Katky Králové a snažím se vyrůstat s dětmi v pochopení, toleranci a přátelství.

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli (obor pedagogika volného času se zaměřením na výtvarnou výchovu). Pracovala v centru volného času Junior, kde jsem vedla kroužky především keramické a hrnčířské. Účastnila jsem se několika táborů, příměstských i pobytových jako programový či oddílový vedoucí. Pět let jsem pracovala na základní škole, kde jsem působila jako vychovatelka a později i jako asistent pedagoga.

 

Poslední čtyři roky jsem na mateřské, kterou si moc užívám se svými dvěma syny se kterými se snažíme o tolerantní  a respektující výchovu. Ráda trávím čas se svou rodinou v přírodě, lese, na výletech. Ráda tvořím a maluji. 

bottom of page